Partners
OVERSEAS AGENCY AGREEMENT

OVERSEAS AGENCY AGREEMENT

Cập nhật: 31-03-2020 03:42:29 | Partners | Lượt xem: 704

The Hai Phong Marine Services (the Company) here by appoints POSEIDON GLOBLE SUBSEA SERVICES PTE LTD (the Agent) with offices at 29 Tuas Avenue 4 Singapore, as its exclusive Agent for the Territory of GREECE.   Xem thêm

SỬA CHỮA, QUẤN MỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

SỬA CHỮA, QUẤN MỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Cập nhật: 31-03-2020 03:34:47 | Partners | Lượt xem: 751

Trong những năm gần đây, Hải phòng là một Thành phố có tốc độ phát triển nhZanh và bền vững thuộc tốp đầu Việt Nam về chỉ số phát triển Công nghiệp. Kèm theo đó các ngành Công nghiệp phụ trợ và dịch vụ cũng phát triển mạnh và đồng bộ. Việc cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và quấn mới Động cơ điện, máy phát điện cho các Nhà máy và khu Công nghiệp chưa đáp ứng được các chỉ tiêu và yêu cầu cơ bản theo dòng chảy phát triển.   Xem thêm

Marine services in Cai Mep Port - Viet Nam

Marine services in Cai Mep Port - Viet Nam

Cập nhật: 31-03-2020 03:26:34 | Partners | Lượt xem: 830

HMS - HaiPhong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Cai Mep Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Nha Trang Port - Viet Nam

Marine services in Nha Trang Port - Viet Nam

Cập nhật: 31-03-2020 03:21:59 | Partners | Lượt xem: 675

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service reputation for years in Nha Trang Port - Viet Nam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Vinh Tan Port - Vietnam

Marine services in Vinh Tan Port - Vietnam

Cập nhật: 31-03-2020 03:18:35 | Partners | Lượt xem: 742

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a Marine service and Ship repair reputation for years in Vinh Tan Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Viet Nam.   Xem thêm

Marine services in Quy Nhon Port - Viet Nam

Marine services in Quy Nhon Port - Viet Nam

Cập nhật: 31-03-2020 03:13:37 | Partners | Lượt xem: 707

HMS - HaiPhong Marine Services has been gaining a marine service an Ship repair reputation for years in Quy Nhon Port - Viet Nam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Viet Nam.   Xem thêm

Marine services in Dung Quat Port - Vietnam

Marine services in Dung Quat Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 04:25:04 | Partners | Lượt xem: 735

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Dung Quat - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Hon La Port - Vietnam

Marine services in Hon La Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 04:20:32 | Partners | Lượt xem: 729

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Hon La Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Son Duong Port - Vietnam

Marine services in Son Duong Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 04:16:38 | Partners | Lượt xem: 757

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Son Duong Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Vissai Port - Vietnam

Marine services in Vissai Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 04:11:50 | Partners | Lượt xem: 853

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Vissai Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Nghi Son Port - Vietnam

Marine services in Nghi Son Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 04:05:46 | Partners | Lượt xem: 734

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a Marine service and Ship repair reputation for years in Nghi Son Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Ha Long Port - Vietnam

Marine services in Ha Long Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 03:57:56 | Partners | Lượt xem: 724

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Ha Long Port and Anchorage - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Hon Gai Port - Vietnam

Marine services in Hon Gai Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 03:50:47 | Partners | Lượt xem: 752

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Hon Gai Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

Marine services in Cam Pha Port - Vietnam

Marine services in Cam Pha Port - Vietnam

Cập nhật: 30-03-2020 03:09:03 | Partners | Lượt xem: 783

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Cam Pha Port and anchorage - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.   Xem thêm

WELD WIRE BRONZE - NICKEL - ALUMINUM BY MIG - DÂY HÀN ĐỒNG CHÂN VỊT  BẰNG MÁY MIG

WELD WIRE BRONZE - NICKEL - ALUMINUM BY MIG - DÂY HÀN ĐỒNG CHÂN VỊT BẰNG MÁY MIG

Cập nhật: 30-03-2020 11:36:38 | Partners | Lượt xem: 838

Haiphong Marine Services Company supplies weld wire AMPCO which is used GMAW or SMAW. Hải Phòng Marine Services cung cấp dây hàn AMPCO sử dụng máy hàn MIG.   Xem thêm