+84 947 739 556 27/633 Thien Loi street - Le Chan District - Hai Phong City info@haiphongmarine.com
Quang cao

Partners

OVERSEAS AGENCY AGREEMENT

OVERSEAS AGENCY AGREEMENT

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 619

The Hai Phong Marine Services (the Company) here by appoints POSEIDON GLOBLE SUBSEA SERVICES PTE LTD (the Agent) with offices at 29 Tuas Avenue 4 Singapore, as its exclusive Agent for the Territory of GREECE.  
Read more
SỬA CHỮA, QUẤN MỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

SỬA CHỮA, QUẤN MỚI ĐỘNG CƠ ĐIỆN TẠI HẢI PHÒNG

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 616

Trong những năm gần đây, Hải phòng là một Thành phố có tốc độ phát triển nhZanh và bền vững thuộc tốp đầu Việt Nam về chỉ số phát triển Công nghiệp. Kèm theo đó các ngành Công nghiệp phụ trợ và dịch vụ cũng phát triển mạnh và đồng bộ. Việc cung cấp dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng và quấn mới Động cơ điện, máy phát điện cho các Nhà máy và khu Công nghiệp chưa đáp ứng được các chỉ tiêu và yêu cầu cơ bản theo dòng chảy phát triển.  
Read more
Marine services in Cai Mep Port - Viet Nam

Marine services in Cai Mep Port - Viet Nam

Updated: 2023-01-05 | Partners | Hits: 677

HMS - HaiPhong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Cai Mep Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.  
Read more
Marine services in Nha Trang Port - Viet Nam

Marine services in Nha Trang Port - Viet Nam

Updated: 2023-01-05 | Partners | Hits: 569

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service reputation for years in Nha Trang Port - Viet Nam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.  
Read more
Marine services in Vinh Tan Port - Vietnam

Marine services in Vinh Tan Port - Vietnam

Updated: 2023-02-10 | Partners | Hits: 582

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a Marine service and Ship repair reputation for years in Vinh Tan Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Viet Nam.  
Read more
Marine services in Quy Nhon Port - Viet Nam

Marine services in Quy Nhon Port - Viet Nam

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 595

HMS - HaiPhong Marine Services has been gaining a marine service an Ship repair reputation for years in Quy Nhon Port - Viet Nam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Viet Nam.  
Read more
Marine services in Dung Quat Port - Vietnam

Marine services in Dung Quat Port - Vietnam

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 592

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Dung Quat - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best services through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agency,... across Vietnam.  
Read more
Marine services in Hon La Port - Vietnam

Marine services in Hon La Port - Vietnam

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 603

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Hon La Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.  
Read more
Marine services in Son Duong Port - Vietnam

Marine services in Son Duong Port - Vietnam

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 620

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Son Duong Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.  
Read more
Marine services in Vissai Port - Vietnam

Marine services in Vissai Port - Vietnam

Updated: 2023-01-04 | Partners | Hits: 718

HMS - Haiphong Marine Services has been gaining a marine service and Ship repair reputation for years in Vissai Port - Vietnam. Our company is founded in order to serve our customers best through high-quality marine projects, with skillful technical engineers and modern machines. Additionally, we also have a nationwide network of contacts with port authorities, immigrations, customs agencies,... across Vietnam.  
Read more

2022© by haiphongmarine.com