+84 947 739 556 27/633 Thien Loi street - Le Chan District - Hai Phong City info@haiphongmarine.com
Quang cao

News

WELD WIRE BRONZE - NICKEL - ALUMINUM BY MIG - DÂY HÀN ĐỒNG CHÂN VỊT BẰNG MÁY MIG

Updated: 2023-01-04 03:56:17 | News | Hits: 673

Haiphong Marine Services Company supplies weld wire AMPCO which is used GMAW or SMAW.

Hải Phòng Marine Services cung cấp dây hàn AMPCO sử dụng máy hàn MIG.

 

1. AMPCO weld wires are imported from USA offers a wide range of the highest quality Aluminum - Bronze and Copper Alloys as:

Dây hàn AMPCO được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, được sử dụng nhiều loại Hợp kim nhôm - đồng và hợp kim đồng chất lượng cao nhất như:

- Aluminum Bronze ( CuAl).

- Nickel- Aluminum Bronze (CuNiAl)

- Maganese -Nickel- Aluminum- Bronze (CuMnNiAl).

 

2. Special its used for welding Propeller of the Vessel.

Đặc biệt sử dụng hàn chân vịt tàu Biển cực tốt.

Image for Weld Wire AMPCO.

Contact us:

Haiphong Marine Services Co. Ltd

Address: 27/633 Thien Loi street - Le Chan District - Hai Phong City

Email: info@haiphongmarine.com

Phone number: +84 947 739 556 - HOTLINE: +84 947 739 556

http://haiphongmarine.com

Related News

2022© by haiphongmarine.com